MRSA of BRMO

U kunt mogelijk, zelfs zonder dat u het weet, besmet zijn met bacteriën die ongevoelig zijn voor de meest gangbare antibiotica. In Nederland komen deze bijzonder ongevoelige bacteriën niet vaak voor. Op plekken waar veel antibiotica wordt gebruikt, is de kans groter om bijzonder ongevoelige bacteriën op te lopen. Zoals in buitenlandse ziekenhuizen en/of op een veehouderij.

Nederlandse zorginstellingen willen niet dat deze bijzonder ongevoelige bacteriën zich verder verspreiden.

Check de 4 vragen

In verband met de veiligheid van uzelf en anderen hebben wij 4 vragen opgesteld. Wilt u onderstaande vragen doornemen, vóór u een afspraak maakt met de kliniek?

 • Bent u de afgelopen twee maanden opgenomen geweest in een buitenlandse zorginstelling,
  voor langer dan 24 uur?
 • Bent u (of uw huisgenoot) bekend met dragerschap van een resistente bacterie? Bijvoorbeeld:
  MRSA, VRE of ESBL.
 • Woont of werkt u met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?
 • Bent u de afgelopen twee maanden opgenomen geweest in een andere Nederlandse
  zorginstelling waar een epidemie met een resistente bacterie heerste? Bijvoorbeeld: MRSA,
  VRE of ESBL . Als dit het geval is, dan heeft u hierover van deze zorginstelling een brief
  ontvangen om deel te nemen aan een contactonderzoek

Eén of meer vragen beantwoord met Ja?

Heeft u één of meer vragen met JA beantwoord? Neem dan contact op met uw huisarts voordat u naar de kliniek komt.

Heeft u alle 4 vragen met NEE beantwoord dan hoeft u niets te doen.

 

Dank voor uw medewerking.

Bij een MRSA-BRMO-besmetting, of een verdenking hierop, handelen wij volgens de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP).