Wie is uw cosmetisch specialist?

Kunt u niet komen? Of vindt u het niet meer nodig?

Mauritskliniek is continu bezig met het verbeteren van haar kwaliteit van zorg. Helaas komt het regelmatig voor dat een cliënt zonder tijdige afmelding niet op een afspraak komt. Hierdoor kan de specialist deze kostbare tijd niet inzetten voor een andere patiënt of cliënten en loopt de wachttijd voor anderen op. Mauritskliniek brengt de kosten van € 35,- voor het niet verschijnen op of te laat afzeggen van de afspraak bij u in rekening.

Bent u verhinderd voor een afspraak, dan dient u dat minimaal 48 uur van tevoren te laten weten.