Wordt een spataderbehandeling vergoed?

Met een verwijsbrief van uw huisarts wordt het eerste consult vanuit de basisverzekering vergoed. Afhankelijk van de diagnose wordt de behandeling wel of niet vergoed door uw verzekering.

Vergoeding onderzoek en diagnose

Met een verwijsbrief van uw huisarts wordt het eerste consult vanuit de basisverzekering vergoed. Houd u er wel rekening mee dat met een uitgebreid duplex-onderzoek uw eigen risico wordt aangesproken, als u dat niet al eerder dit jaar hebt gebruikt.

Zonder verwijsbrief van uw huisarts zijn de kosten als volgt:

Verkort flebologisch consult (oriënterend)€ 155,00
Uitgebreid flebologisch consult met duplex€ 350,00

In overleg tussen u en uw arts wordt bepaald welk behandeltraject voor u het meest geschikt is. Bij de specifieke behandeling vindt u de kosten daarvan.

 

 

Vergoeding spataderbehandelingen

Op basis van het Duplex onderzoek en eerste consult wordt er door de dermatoloog vastgesteld of uw spataderen de indicatie ‘niet medisch noodzakelijk’ of ‘medisch noodzakelijk’ betreft.

Of de behandeling van uw spataderen wordt vergoed, is afhankelijk van  de ernst van uw aandoening. Door het Zorginstituut Nederland is een richtlijn uitgebracht over de vergoeding van behandelingen. Er wordt gekeken naar de volgende zaken die tijdens het Duplexonderzoek vastgesteld moeten worden:

  • De terugvloed van het bloed moet minimaal 0,5 seconde duren.
  • De diameter van de spatader moet minimaal 3 millimeter zijn.
  • De klachten en/of huidafwijkingen. Deze moeten gerelateerd zijn aan de zieke ader. Hierbij kunt u denken aan pijn, kramp, een vermoeid of zwaar gevoel in de benen, rusteloze benen, jeuk en/of oedeem.

Wanneer aan al deze zaken is voldaan wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar.

Prijzen spataderbehandelingen indien niet medisch nodzakelijk

De prijzen indien het niet-verzekerde zorg betreft:

(Echogeleide) Sclerocompressietherapie€ 50 – € 425 per behandeling
Pakket Sclerocompressie therapie 4 behandelingen binnen 1 jaar€ 750
Laserbehandeling 1 traject€ 1.600
Laserbehandeling 2 trajecten€ 2.300
Ambulante flebectomie Müller klein€ 525
Ambulante flebectomie Müller middel€ 1.250
Ambulante flebectomie Müller groot€ 1.500
Perforantectomie€ 800
Therapeutisch elastische kous of steunkous per stuk€ 25
Therapeutisch elastische kous of steunkous per paar€ 50

Kunt u niet komen? Of vindt u het niet meer nodig?

Let op: aangepaste regels te laat of niet afzeggen

Mauritskliniek is continu bezig met het verbeteren van haar kwaliteit van zorg. Helaas komt het regelmatig voor dat een patiënt zonder tijdige afmelding niet op een afspraak komt. Hierdoor kan de arts of behandelaar deze kostbare tijd niet inzetten voor een andere patiënt en loopt de wachttijd voor andere patiënten op. Mauritskliniek berekent de kosten hiervan door aan patiënten die wegblijven.

Bent u verhinderd voor een afspraak, dan dient u dat minimaal 24 uur van tevoren te laten weten.

Let op: vanaf 1 augustus 2021 dient u minimaal 48 uur van te voren te laten weten wanneer u uw afspraak wilt wijzigen of annuleren. Meer informatie over het ‘wegblijftarief Gezondheidszorg’ of no show tarief vindt u hier.

Meer weten over spataderen of spataderbehandelingen? Neem contact met ons op.

Brochure spataderen Mauritskliniek
  • Uw gegevens

    Let op: voor verzekerde zorg heeft u een verwijzing van uw arts nodig. Zonder verwijzing komen de kosten voor eigen rekening.