Vergoedingen & Eigen risico

Mauritskliniek heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Dat betekent dat alle zorg vergoed wordt, net als wanneer u naar een ziekenhuis gaat. U heeft altijd een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Ook dient u rekening te houden met het verplichte eigen risico.

Contracten met alle zorgverzekeraars

Mauritskliniek maakt jaarlijks afspraken met alle Nederlandse zorgverzekeraars over de vergoeding van behandelingen. Dit betekent dat uw behandeling – na een verwijzing van uw (huis)arts – in principe volledig wordt vergoed bij een medische indicatie.

Tijdens een eerste consult wordt gekeken of er een medische indicatie is voor uw klacht. Dit eerste consult wordt altijd 100% vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel dient u rekening te houden met uw eigen risico.

De vergoeding en het eigen risico bij Mauritskliniek zijn hetzelfde als bij reguliere ziekenhuizen in Nederland.

Verwijzing van uw (huis)arts

U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts als u een afspraak wilt maken voor een eerste consult voor huidaandoeningen (dermatologie), spataderen of proctologie. De huisarts stuurt de verwijsbrief digitaal naar de Mauritskliniek. U kunt ons vervolgens bellen om een afspraak te maken.

Bij het plannen van uw eerste consult mag de verwijzing niet ouder zijn dan 1 jaar.

Een verwijzing is voor één klacht. Heeft u meerdere klachten, dan heeft u ook meerdere verwijzingen nodig van uw (huis)arts.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico voor het basispakket van de zorgverzekering. Dat betekent dat u jaarlijks de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf betaalt. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan zal dit bedrag hoger zijn.

Rekenvoorbeeld eigen risico

  • Diagnostisering, behandelingen en controles   € 645,-
  • Eigen risico (betaalt u zelf)                                   € 385,-
  • Verschil (betaald door uw zorgverzekeraar)      € 260,-

Hoe worden de kosten berekend?

Als iemand in het ziekenhuis of kliniek (ZBC) komt, wordt niet iedere handeling apart afgerekend. Alle kosten van het totale zorgtraject worden verzameld en gekoppeld aan een dbc-zorgproduct. Deze producten zou je kunnen zien als een pakket aan zorg en behandelingen die worden gebruikt bij een bepaalde zorgvraag, bijvoorbeeld bij eczeem of huidkanker. Per dbc-zorgproduct wordt een tariefafspraak gemaakt met de zorgverzekeraar. Er zijn ruim 4500 dbc-zorgproducten met elk een eigen tarief en omschrijving. Deze zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld en zij bepaalt welke dbc-zorgproducten klinieken in rekening mogen brengen.

Tijdens het consult stelt de dermatoloog of fleboloog de diagnose en opent een dbc-zorgtraject. Op dit moment staat nog niet vast wat het uiteindelijke dbc-zorgproduct zal worden. Daarom is het niet mogelijk om vooraf een kostenindicatie te geven.

Een dbc-zorgproduct wordt gefactureerd als één totaalbedrag. Dit totaalbedrag is de optelsom van alle zorgactiviteiten in een bepaalde periode. Voorbeelden van deze zorgactiviteiten zijn: diagnostisering, behandelingen, controles en of u bijvoorbeeld wel of geen operatieve ingreep heeft ondergaan.

Als de wettelijke looptijd van uw zorgtraject (max. 120 dagen) is bereikt, wordt op basis van de geregistreerde diagnose en zorgactiviteiten het uiteindelijke dbc-zorgproduct vastgesteld. Na het sluiten van de dbc wordt de rekening opgemaakt en verzonden aan uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar int vervolgens het eigen risico bij u.

Onverzekerde zorg

U kunt bij Mauritskliniek ook terecht voor behandelingen die niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden. Denk hierbij aan huidtherapeutische behandeling voor bijvoorbeeld acne, laserontharing of kleine cosmetische ingrepen zoals een ooglidcorrectie, een miraDry behandeling tegen overmatig zweten en injectable behandelingen. Bekijk hier de prijslijst voor niet-verzekerde zorg en huidtherapie.

Voor behandelingen bij de huidtherapeut heeft u geen verwijsbrief nodig. U betaalt de intake/behandeling zelf en kunt dit nadien declareren bij uw verzekeraar. Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van behandelingen bij de huidtherapeut moet u aanvullend verzekerd zijn voor huidtherapie. Dit kunt u nakijken in uw verzekeringspakket of navragen bij uw verzekeraar.

Ook heeft u geen verwijsbrief nodig voor een miraDry behandeling, ooglidcorrectie of een injectable behandeling. Hiervan is de intake vrijblijvend.