Informatie voor verwijzers

Mauritskliniek is een gespecialiseerd ZBC voor dermatologie, flebologie, proctologie, huidtherapie en medisch-cosmetische zorg. Wij bieden sinds 2001 hoogwaardige medisch specialistische zorg met vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Nijmegen en Utrecht.

Covid-19

Graag informeren wij u dat wij i.v.m. Covid-19 onze zorgverlening op een aangepaste manier voortzetten met inachtneming van de door het RIVM aangegeven voorzorgsmaatregelen en de adviezen van de NVDV. De meeste consulten vinden telefonisch plaats, zo nodig aangevuld met beeldmateriaal.

Voor dermato-oncologische patiënten waarborgen wij een korte toegangstijd, waarbij noodzakelijke excisies direct of op korte termijn kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat u op de gebruikelijke manier voor alle dermatologische problemen kunt blijven verwijzen.

Beveiligde foto's versturen

Om uw patiënten ook in deze tijd op een veilige manier goed te kunnen behandelen, kunnen voorafgaand aan een telefonisch- of videoconsult foto’s worden opgevraagd. Uw patiënt ontvangt een mail met een link waarmee de foto’s op een beveiligde wijze gedeeld kunnen worden met de behandelaar.

Eerstelijnsverwijzingen dermato-oncologische zorg

U kunt patiënten huidmaligniteiten voor behandeling naar de Mauritskliniek verwijzen. Wij bieden het volledige palet aan behandelingen voor de diverse vormen van (non) melanoma huidmaligniteiten en voorstadia hiervan, waaronder ook de complexere reconstructieve chirurgie. Voor patiënten waarbij tertiaire en/of multidisciplinaire behandeling aangewezen is, zijn er duidelijke zorgpaden en korte lijnen met andere centra zodat snelle verwijzing plaats kan vinden.

Voor onderstaande indicaties hanteren wij een korte toegangstijd:

  • (Verdenking op) non-melanoma huidmaligniteiten (basaalcelcarcinoom, morbus Bowen en plaveiselcelcarcinoom)
  • Melanocytaire laesies
  • Uitgebreide actinische keratosen

 

Verwijzen kunt u op de volgende manieren:

  • Patiënten met (verdenking op) een huidmaligniteit kunnen in principe dezelfde dag nog bij ons terecht. Neemt u hiervoor telefonisch contact met ons op via nummer 088 628 74 00 (keuze 4 voor intercollegiaal overleg).
  • Wanneer wij een reguliere verwijzing wegens (verdenking op) een huidmaligniteit via ZorgDomein ontvangen, zullen patiënten veelal binnen 1 – 5 werkdagen gezien worden.

Intercollegiaal overleg

Het directe telefoonnummer voor verwijzers en intercollegiaal overleg is 088-628 74 00 (keuze 4) bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.

100% vergoed

Mauritskliniek heeft afspraken met alle zorgverzekeraars. Een behandeling die valt binnen het basispakket wordt daarom gewoon 100% vergoed na verwijzing door een huisarts of een medisch specialist en bij een medische indicatie. Uiteraard dient uw patiënt wel rekening te houden met het eigen risico.

Snel een afspraak

Wij streven ernaar dat uw patiënt altijd binnen één tot twee weken bij ons op een regulier consult kan komen.

Hoge waardering door cliënten

Patiënten behandelen we als cliënten. We zijn trots op de hoge waarderingen op Zorgkaart Nederland.

Persoonlijk, duidelijk, goed geregeld.