Overname Kliniek Veldhoven


Via deze weg willen wij u op de hoogte stellen van de voorgenomen overname van Kliniek Veldhoven door Mauritskliniek. De afgelopen periode hebben wij ons georiënteerd op een overname van een gespecialiseerde kliniek in cosmetische chirurgie, ter aanvulling op de huidige propositie van Mauritskliniek. Wij hebben in Kliniek Veldhoven de partij gevonden die ons hierin gaat versterken. Uit de verschillende gesprekken is gebleken dat Kliniek Veldhoven en Mauritskliniek dezelfde visie op de gezondheidszorg delen. Kliniek Veldhoven verricht meer dan 5.000 behandelingen per jaar. Het team van Kliniek Veldhoven bestaat naast het ondersteunende team uit 8 plastisch chirurgen, 1 cosmetisch arts en 4 huidtherapeuten.

Kliniek Veldhoven is voor Mauritskliniek de kliniek gebleken om de kwaliteit en continuïteit van haar zorgverlening op het gebied van cosmetische behandelingen te borgen en de groeiambities te realiseren.

Mauritskliniek heeft geen Cliëntenraad geïnstalleerd, maar wij betrekken u op deze wijze in dit proces. Mauritskliniek zal na de beoogde overname op dezelfde manier worden voortgezet met een uitbreiding van cosmetische en haarchirurgische behandelingen bij Kliniek Veldhoven. Zo blijft de continuïteit en kwaliteit van de zorg die u van ons gewend bent gewaarborgd.

Naar verwachting zal de overname van Kliniek Veldhoven in de loop van november 2020 in werking treden. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen of reacties hebben, dan kunt u binnen twee weken na publicatie van dit bericht contact opnemen met Margot Engels (algemeen directeur) via pr@mauritskliniek.nl.

Directie Mauritskliniek

Delen

Gerelateerd nieuws