Is een PGO veilig?


Het is erg belangrijk dat er veilig met uw medische gegevens wordt omgegaan. Hier is dan ook veel aandacht aan besteed. Stichting MedMij heeft regels gemaakt voor het veilig uitwisselen van medische gegevens. Als u dus kiest voor een PGO met het MedMij-keurmerk, weet u zeker dat er veilig met uw gegevens wordt omgegaan.

Bekijk voor meer informatie het filmpje: Is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) veilig?

Vergelijkbare vragen