Regelgeving omtrent verwijsbrieven


Geldigheid verwijsbrief
Een verwijsbrief is een jaar geldig; d.w.z. dat de maximale termijn tussen het uitgeven van de verwijsbrief door de huisarts en het eerste polikliniekbezoek een jaar mag bedragen. Dit moet niet verward worden met ‘jaarlijks een nieuwe verwijsbrief aanvragen’. Zolang een patiënt onder
behandeling blijft van een medisch specialist voor dezelfde aandoening (en dus niet is terugverwezen naar de eerste lijn) hoeft de huisarts geen nieuwe verwijzing af te geven. Dus ook niet als de patiënt bijvoorbeeld tweejaarlijks op controle komt.

Wel nieuwe verwijsbrief nodig
Een nieuwe verwijsbrief is wel nodig wanneer de behandeling van de patiënt is beëindigd, en de huisarts opnieuw wil insturen voor dezelfde zorgvraag. Oók als dit binnen een jaar gebeurt. Het al dan niet afsluiten van de behandeling door de specialist is leidend. Daarnaast is er altijd een
nieuwe verwijzing nodig wanneer de patiënt voor een andere zorgvraag wordt ingestuurd.

 

Vergelijkbare vragen