Waarom is het bedrag zo hoog terwijl ik alleen een telefonisch- of videoconsult heb gehad?


Een telefonisch- of videoconsult wordt op dezelfde manier in rekening gebracht als een fysiek (eerste) consult. Een arts en patiënt hoeven elkaar niet fysiek op de poli te ontmoeten voor een consult. Uw dermatoloog/behandelaar is goed in staat om de juiste diagnose te stellen en in overleg met u een behandeling te starten n.a.v. een telefonisch- of videoconsult.

Om de continuïteit en kwaliteit van een behandeling te waarborgen, kunnen ook herhaalconsulten via mail, telefoon of video (screen-to-screen) doorgang vinden. Ook deze worden op dezelfde wijze in rekening gebracht als bij een fysiek ‘face tot face’ herhaal polikliniekbezoek. Dit is in lijn met de afspraken van de zorgverzekeraar en de wet- en regelgeving.

Vergelijkbare vragen