Waarom is het bedrag zo hoog terwijl ik maar een paar keer bij een arts ben geweest?


Een traject staat gedurende een vaste periode ‘open’. In deze periode kunnen één of meerdere consulten en/of andere zorgactiviteiten plaatsvinden. Een gesloten traject leidt automatisch af naar een zorgproduct, waaraan een prijs gekoppeld is. Uw zorgverzekeraar en zorgaanbieder onderhandelen over de prijs. De bedragen zijn gebaseerd op een gemiddeld consult/behandeling en zijn niet afhankelijk van de duur. Doordat er bij het bepalen van de prijzen uit wordt gegaan van gemiddelden, kan het voorkomen dat een zorgproduct relatief duur of juist prijsgunstig uitvalt. Op dit effect hebben wij geen invloed.

Voor meer uitleg kunt via onderstaande link de uitleg bekijken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Betalen van ziekenhuiszorg

Vergelijkbare vragen