Wat moet ik meenemen naar mijn eerste consult?


  • Uw identiteitsbewijs en verzekeringspas
    Bij uw eerste bezoek is het belangrijk dat u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) en uw verzekeringspasje meeneemt.
  • Uw verwijsbrief
    Vergeet de verwijsbrief van uw arts niet. Dat is belangrijk om een vergoeding te krijgen van uw zorgverzekeraar. Als u geen verwijzing heeft zal uw consult en eventuele behandeling niet vergoed worden.
  • Uw medisch dossier
    Bent u al eerder behandeld voor uw klacht? Vraag dan uw medisch dossier op en neem die mee naar uw eerste gesprek. U kunt uw medisch dossier opvragen bij de zorginstelling waar u bent geweest.
  • Een actueel medicatieoverzicht. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek.

Vergelijkbare vragen