ZorgDomein

Zorgdomein is een zorgplatform waarop uw (huis)arts digitaal verwijzingen kan sturen, diagnostiek kan aanvragen, intercollegiale overleggen kan voeren en dat zorgverleners worden verbonden met patiënten. Mauritskliniek werkt al vele jaren met ZorgDomein.  

Via ZorgDomein kunt u ook meer hulp krijgen bij het vinden en kiezen van de (vervolg)zorg.

Eén van de voordelen van Zorgdomein is dat de veiligheid en kwaliteit van de zorg wordt bevorderd. Patiënten kunnen al vanaf hun eerste verwijzing het hele traject van dichterbij volgen en bijhouden. Bij Mauritskliniek vinden wij het erg belangrijk dat de cliënt hier een goed zicht op heeft en mee kan beslissen over hun eigen zorgtraject.

Wanneer u door uw (huis)arts wordt doorverwezen naar een specialist van Mauritskliniek, dan ontvangt u een e-mail met een bericht meer informatie over het maken van uw afspraak. Mauritskliniek ontvangt uw verwijzing ook automatisch. Wij nemen dan contact met u op om een afpsraak in te plannen. Uiteraard kunt u ons ook bellen. Houd het ZorgDomein nummer van de verwijzing dan bij de hand zodat wij u meteen kunnen helpen bij het maken van de afspraak.

Belangrijke patiëntinformatie wordt daarnaast beveiligd verstuurd naar de zorginstelling. Zo is iedereen in uw zorgtraject op tijd op de hoogte. Op deze manier zorgen we voor de juiste informatie, op het juiste moment, op de juiste plek.

Behandelteam Mauritskliniek